შატბერაშვილის ქუჩა # 52/54/56

ბინის შერჩევა
სართულის მიხედვით
ბინების ტიპის მიხედვით

ხედის შეცვლა

სართული 7

გასაყიდია
3 ბინა

სართული 7

გასაყიდია
3 ბინა

სართული 7

გასაყიდია ბინა: 3

აირჩიეთ სართული

1 სართული
2 სართული
3 სართული
4 სართული
5 სართული
6 სართული
7 სართული
8 სართული
9 სართული
10 სართული

ბინის ტიპები

ფილტრაცია

ბინა 1

საერთო ფართი110.6მ²

ბინა 4

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა 7

საერთო ფართი109.1მ²

ბინა 9

საერთო ფართი63.9მ²

ბინა 10

საერთო ფართი76.2მ²

ბინა 12

საერთო ფართი52.2მ²

ბინა 14

საერთო ფართი110.7მ²

ბინა 16

საერთო ფართი51.9მ²

ბინა 17

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა 20

საერთო ფართი95.5მ²

ბინა 21

საერთო ფართი105.5მ²

ბინა 23

საერთო ფართი66.9მ²

ბინა 26

საერთო ფართი52.3მ²

ბინა 27

საერთო ფართი68.4მ²

ბინა 28

საერთო ფართი111.00მ²

ბინა 30

საერთო ფართი51.2მ²

ბინა 31

საერთო ფართი131.4მ²

ბინა 32

საერთო ფართი43.6მ²

ბინა 35

საერთო ფართი111.11მ²

ბინა 37

საერთო ფართი67.5მ²

ბინა 40

საერთო ფართი53.7მ²

ბინა 42

საერთო ფართი112.1მ²

ბინა 43

საერთო ფართი65.2მ²

ბინა 44

საერთო ფართი51.2მ²

ბინა 50

საერთო ფართი85.2მ²

ბინა 51

საერთო ფართი63.9მ²

ბინა 54

საერთო ფართი50.9მ²

ბინა 55

საერთო ფართი47.7მ²

ბინა 56

საერთო ფართი112.1მ²

ბინა 61

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 62

საერთო ფართი99.3 მ²

ბინა 63

საერთო ფართი165.5მ²

ბინა 64

საერთო ფართი85.2მ²

ბინა 65

საერთო ფართი63.9მ²

ბინა 66

საერთო ფართი134.4მ²

ბინა 67

საერთო ფართი58.3მ²

ბინა 68

საერთო ფართი78.00მ²

ბინა 72

საერთო ფართი130.4მ²

ბინა 73

საერთო ფართი43.7მ²

ბინა 74

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 76

საერთო ფართი85.2მ²

ბინა 77

საერთო ფართი63.9მ²

ბინა 78

საერთო ფართი170.6მ²

ბინა 80

საერთო ფართი112.1მ²

ბინა 82

საერთო ფართი51.3მ²

ბინა 83

საერთო ფართი131.4მ²

ბინა 84

საერთო ფართი43.7მ²

ბინა 85

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 86

საერთო ფართი96.7მ²

ბინა 87

საერთო ფართი85.2მ²

ბინა 88

საერთო ფართი240.4მ²

ბინა 91

საერთო ფართი65.3მ²

ბინა 92

საერთო ფართი131.4მ²

ბინა 93

საერთო ფართი43.7მ²

ბინა 94

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 95

საერთო ფართი99.5მ²

ბინა 96

საერთო ფართი65.3მ²

ბინა 97

საერთო ფართი131.4მ²

ბინა 98

საერთო ფართი43.7მ²

ბინა 99

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 100

საერთო ფართი162.7მ²

ბინა 103

საერთო ფართი162.8მ²

ბინა 102

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა 101

საერთო ფართი360.6მ²

ბინა 90

საერთო ფართი164.9მ²

ბინა 46

საერთო ფართი45.7მ²

ბინა 47

საერთო ფართი65.7მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა 79

საერთო ფართი164.9მ²

ბინა 79

საერთო ფართი92.8მ²

ბინა 63

საერთო ფართი94.7მ²

ბინა 90

საერთო ფართი151.5მ²

ბინა 90

საერთო ფართი105.6მ²

ბინა 60

საერთო ფართი43.7მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა 24

საერთო ფართი76.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

ბინა

საერთო ფართი131.2მ²

შეიძინებ ბინა დასრულებული რემონტით

შეიძინებ ბინა
დასრულებული რემონტით

ჩვენ გთავაზობთ რემონტის სამ ტიპს რომელიც ნებისმიერ მომხმარებელზე
არის გათვლილი. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი რემონტის ტიპი და მიიღეთ
სრულად გარემონტებული ბინა ზედმეტი სირთულეების გარეშე.